Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie - Vystužené svahy

Č. Názov Objednávateľ Výmera (m3) Kategória Popis Foto
1 Vystužený múr Terramesh System TESCO Myjava ZIPP 1651 VS Výškový rozdiel terénu pri výstavbe supermarketu TESCO Myjava bol riešený vybudovaním vystuženého gabionového múru Terramesh System. Priľahlé odťažené zvetrané vápencové bralo bolo sanované voči padaniu skál ochranným pletivom Steelgrid HR. gabion
2 Nizkoenergetické domy Koliba Bratislava HANT BA 37,5 VS Výškový rozdiel v predsadených vonkajších záhradkách je riešený vybudovaním piatich oporných gabionových múrikov, ktoré tvoria zároveň hranicu medzi jednotlivými záhradkami. Gabiony výborne zapadajú do architektúry celého objektu. gabion
3 Vystužený múr Terramesh System D1 Construction 196 VS Súčasťou prípravných prác na výstavbe tunela Višňové na diaľnice D1 bola stabilizácia prístupovej komunikácie k severnému portálu tunela. V tesnej blízkosti pôvodnej trafostanice bol terén stabilizovaný vystuženým gabionový múrom s výškou až 12m. gabion
4 RD Palisády Súkromný investor 147 PL
VS
Pri  rekonštrukcii obytnej rezidencie boli realizované členité gabionové oporné múry a oplotenie. V niektorých častiach bolo realizované gabionové oplotenie bez kamennej výplne slúžiace najmä ako podklad pre uchytenie popínavých rastlín. gabion
5 Kaufland Žiar nad Hronom VOD-Eko 171,75 VS V rámci terénnych úprav pri výstavbe obchodného domu bol realizovaný vystužený gabionový múr ktorý stabilizuje pristupovú cestu pre zásobovanie. gabion
6 Nizkoenergetické domy Koliba Bratislava, II. etapa HANT BA 11,4 VS Výškový rozdiel v predsadených vonkajších záhradkách je riešený vybudovaním štyroch oporných gabionových múrikov, ktoré tvoria zároveň hranicu medzi jednotlivými záhradkami. Gabiony výborne zapadajú do architektúry celého objektu. gabion
7 Hornbach II Bratislava Lamač Doprastav 1298 OP
VS
Pri výstavbe obchodného domu Hornbach II v Bratislave boli realizované dva samostané gabionové múry - vystužený gabionový múr viditeľný z cesty do Devínskej Novej Vsi a gravitačný múr z vnátornej časti areálu. gabion
8 Vystužený gabionový múr distribučné centrum Kaufland Ilava, II. etapa ZIPP 522 VS Pri realizácii rozšírenia logistického a distribučného centra Kaufland v Ilave bol realizovaný vystužený gabionový múr, ktorý vyriešil terénne výškové rozdiely v rámci vonkajších komunikácii pred areálom. gabion
9 D1 Fričovce - Svinia, SO 202, opora č. 1 STRABAG s.r.o. 216 Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 202 pri opore č. 1 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem - gabion s integrovanou zmenou kotvou. gabion
10 D1 Fričovce - Svinia, SO 202, opora č. 5 STRABAG s.r.o. 750,4 Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 202 pri opore č. 5 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem - gabion s integrovanou zemnou kotvou. gabion
11 D1 Fričovce - Svinia, SO 231 STRABAG s.r.o. 548 Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 231 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem - gabion s integrovanou zemnou kotvou. gabion
12 Selec GL Tech 114 Realizácia oporného gabionového múru pri miestnom kostole. gabion
13 D1 Fričovce - Svinia, SO 210 - gabionové mostné krídla STRABAG s.r.o. 467 Gabionové mostné krídla priepustu pod diaľnicou. Gabionová konštrukcia bola vystužená geomrežami. Výška gabionovej konštrukcie dosahuje 9m. gabion 4
14 R2 Pstruša - Kriváň Doprastav a.s. 3580 Realizácia vystužených gabionových múrov a vystužených svahov so vegetačným čelom tvoriacich teleso násypu rýchlostnej cesty R2. gabion
15 Rekonštrukcia železnice Púchov - Žilina, UČS 49-32-02, gabionový múr, TerrameshSystem ALPINE Slovakia spol. s.r.o. 530 Teleso násypu rozšírenej a zmodernizovanej železničnej trate v úseku Púchov - Žilina bolo stabilizované vystuženým gabionovým múrom gabion
16 R2, Zvolen, východ - Pstruša Isolux Corsán 1800 V rámci budovania telesa rýchlostnej cesty boli realizované vystužené svahy s gabionovým a zeleným čelom. gabion
17 Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, SO 206 Doprastav a.s. 707 Vystužený gabionový múr TerrameshSystem bol realizovaný za účelom vytvorenia mostného kožeľa objektu SO 206. Maximálna výška gabionového múru bola 7,5m gabion

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN