Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie 2011

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Kamenný obklad portálov železničného tunela Turecký Vrch SKANSKA / Železničné Staviteľstvo BA Dodávka špecialne upraveného štiepaného kameňa na murovanie obkladov betónových konštrukcii severného a južného portálu železničného tunela Turecký Vrch. 2 300 m2

Referencie 2010

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Dodávka obkladového lomového kameňa SO 280, R1, 4. úsek obchvat BB Prefa Bytča Hrabové V rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1 boli na spevnenie brehov potoka Starohorka navrhnuté prefabrikované betónové panely s pohľadovou stranou obloženou lomovým kameňom. Použitý bol bkladový kameň hrúbky 3 - 5cm. 5 000 m2
Kamenný obklad priepustov potoka Rudlová, SO 283, R1, 4. úsek obchvat BB EUROVIA SK V rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, 4. úsek obchvat Banskej Bystrice boli na objekte SO283 realizované obklady betónových priepustov a dna koryta potoka Rudlová. Použitý bol obkladový kameň a dlažba. 270 m2
Kamenný obklad priepustov potoka SO 283, R1, 4. úsek obchvat BB EUROVIA Výpustné objekty a retenčná nádrž objektu SO 283 v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1, 4. obchvat BB boli riešené obložením lomovým kameňom. 190 m2

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN