Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie Gabionové konštrukcie Referencie Prírodný kameň Referencie Stavebná chémia

Referencie 2011

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Galvanická linka č. 2 Continental Automotive Zvolen CONTINENTAL Automotive Stavebné úpravy betónových základov a podláh pred inštaláciou novej galvanickej linky na výrobu autokomponentov vo výrobnom závode Continental Automotive Zvolen. V rámci rekonštrukcie boli realizované tiež pancierové podlahy a epoxidové ochranné stierky. 900 m2
Pancierová hala výrobná hala fa. Prenosil Lednické Rovne PRENOSIL Realizácie pancierovej podlahovej dosky a nadbetonávky stropov na paneloch SPIROLL v novej výrobnej hale firmy PRENOSIL v Lednických Rovniach. 1 400 m2
Zálievky technológie odsírovacej jednotky Slovnaft Bratislava PORR / ALPINE V rámci výstavby novej odsírovacej jednotky surovej ropy boli realizované vysokopevnostné zálievky technológie a oceľových konštrukcii. 9 m3

Referencie 2010

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Bezšpárová podlaha pri výrobnej linke Continental Púchov Realizácia bezšpárovej podlahovej dosky s povrchovou vrstvou Mastertop 210 Anviltop (BASF) technológiou wet-to-wet. 270 m2
Bezšpárová podlahová doska PD Mestečko V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu miešarne surovej gumy bola realizovaná bezšpárová podlaha s povrchovou vrstvou Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet. 450 m2
Cementové zálievky vodných púmp OHL PS Zalievanie technológie a oceľovej nosnej konštukcie vodných púmp v rámci budovanie paroplynovej elektrárne Malženice 8 m3
Izolácia priesakov vody Lučenec Istroenergo Group Izolácia priesakov vody betónovej konštrukcie v rámci výstavby elektárne v Lučenci 50 bm
Oprava nákladných rámp Štátne Hmotné Rezervy Realizácia opravy ťažko namáhaných vykladacích rámp skladov surovín Štátnych Hmotných Rezerv závod Šlovenská Ľupča. V rámci opravy sa realizovali epoxidové nátery a stierky a taktiež vysokopevnostné cementové a epoxidové závievky. 160 m2
Podlahy a potery krytá plaváreň Banská Bystrica RANDA +R Pri rekonštrukcii krytej plavárni v Banskej Bystrici boli realizované podlahy a potery s nasledovným epoxidovým ochranným systémom. 570 m2
Śpeciálne ochranné epoxidové systémy PORR / ALPINE Realizácia špeciálnych ochranných epoxidových stierok a náterov v rámci technológie paroplynovej elektrárne Malženice. Použité boli ochranné systémy firmy SIKA. 740 m2
Úprava lisov na autoplášte v novej výrobnej hale Continental Púchov V rámci prestavby technológie lisov pri výrobe autoplášťov bolo nutné zrealizovať novú podlahovú dosku, zosilenie stropnej konštrukcie a zálievky novej technológie. 180 m2
Vysokpevnostné cementové zálievky základovej frémy Q-plex Continental Púchov Realizácia vysokopevnostných cementových zálievok základových rámov a platní stroja na prípravu polotovarov pre výrobu autoplášťov. 3,3 m3
Základová doska pre umiestnenie lisu vo výrobe PPS Detva SIMAG Slovakia Pred umiestnením novej výrobnej technológie bola potrebná realizácia vystuženej podlahovej dosky s obrusovzdornou povrchovou úpravou. 80 m2
Zálievky česiel vodných púmp OHL PS V rámci výstavby prečerpávacej stanice chladiacej vody paroplynovej elektrárne Malženice boli realizované vysokopevnostné cementové zálievky stavidiel a česiel vodných čerpadiel. 3,8 m3
Zálievky technológie PORR / ALPINE Realizácia vysokopevnostných cementových a epoxidových zálievok technologických súčastí paroplynovej elektrárne Malženice 27 m3

Referencie 2009

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Epoxidové stierky a nátery PORR / ALPINE Realizácia epoxidových a polyuretánových ochranných stierok a náterov v rámci výstavby paroplynovej elektrárne Malženice 2500 m2
Hladené betónové podlahy PORR / ALPINE Strojné hladenie povrchu betónových dosiek v rámci výstavby paroplynovej elektrárne Malženice 4 800 m2
Injektáž betónových konštrukcii US Steel Košice THERMOSTAV Vysokotlaková injektáž priesakov betónových konštrukcii v rámci rozvodného kanála taviacej pece. Použitie injektážnych zmesí na báze epoxidov a polyuretánu (BASF) 260 bm
Injektáže betónových konštrukcii špičková elektráreň Panické Dravce THERMOSTAV Realizácie injektáží priesakov vody rozvodného kanála a priľahlých betónových konštrukcii. Použitie epoxidových a polyuretánových injektážnych zmesí + hydroizolačných stierok (BASF) 370 bm
Izolácia parkoviska bytového domu Devínska Nová Ves STRABAG pokládka izolačnej fólie proti úniku ropných látok na vonkajšom parkovisku 2700 m2
Malá vodná elektráreň Polomka OBK Injektáž betónových konštrukcii telesa malej vodnej elektrárne v obci Polomka na rieke Hron. 120 bm
Oprava epoxidových podláh Štátne Hmotné Rezervy Realizácia plošných a lokálnych opráv epoxidových podláh v rámci skladov Štátnych Hmotných Rezerv, závod Slovenská Ľupča 350 m2
Oprava epoxidových stierok Levice Andritz Kufferath Oprava a obnova vrchných epoxidových stierok vo výrobnej hale. Pri realizácii boli kladené prísne požiadavky na hladkosť povrchu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom pri výrobe oceľovej tkaniny. 1200 m2
Priesaky betónových konštrukcii krytá plaváreň Banská Bystrica Randa +R Realizácia hydroizolačných stierok a injektáží betónových konštrukcii pri rekonštrukcii krytej plavárne v Banskej Bystrici. 25 bm
Rekonštrukcia podlahy pri konfekčnom stroji Continental Púchov V rámci prestavby konfekčného stroja na výrobu autoplášťov bola realizovaná bezšpárová drátkobetónová podlaha s povrchovou vrstvou Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet. 270 m2
Úprava podlahy konfekčnej linky KMPU Continental Púchov V rámci modernizácie konfekčnej linky na výrobu autoplášťov bola realizovaná nová bezšpárová betónová podlaha Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet a vysokopevnostné epoxidové zálievky novej technológie. 360 m2
Úprava podlahy pri konfekčnom stroji Continental Púchov Realizácia novej bezšpárovej pancierovej podlahy s povrchovou úpravou Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet 320 m2
Vonkajšia plocha so vsypom Bučina DDD Zvolen Rekonštrukcia poškodenej vonkajšej plochy betónovou doskou s kurundovým vsypom a metličkovou úpravou 180 m2
Vonkajšie betónové plochy Bučina DDD Zvolen Realizácia cementobetónového krytu s protišmykovou metličkovou úpravou v areáli Bučina DDD Zvolen. 140 m2
Zálievky oceľových konštrukcii a technológie PORR / ALPINE Dodávka a realizácia vysokopevnostných cementových a epoxidových zálievok v rámci výstavby paroplynovej eleltrárne Malženice 52 m3

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN