Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie Gabionové konštrukcie Referencie Prírodný kameň Referencie Stavebná chémia

Referencie 2011

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Kamenný obklad portálov železničného tunela Turecký Vrch SKANSKA / Železničné Staviteľstvo BA Dodávka špecialne upraveného štiepaného kameňa na murovanie obkladov betónových konštrukcii severného a južného portálu železničného tunela Turecký Vrch. 2 300 m2
Pustovňa bratov Františkánov MV Stav Kamenný obklad betónovej konštrukcie objektu pustovne. Zámerom predstaviteľov rádu Františkánov a architekta bolo čo možno najviac začleniť objekt pustovne do okolitého prírodného prostredia a tým zdôrazniť spätosť človeka s prírodou. 370 m2
Riadkový obklad oporného múra SO 263, R1, 4. úsek obchvat BB TEXO Group Oporný betónový múr objektu SO263 na rýchlostnej ceste R1, 4. úsek obchvat Banskej Bystrice. Zámerom architekta bolo vyvolať dojem oporného múru z masívnych kamenných kvádrov. Riešením bol obklad betónového múra obkladom z píleného prírodného kameňa. 875 m2

Referencie 2010

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Dodávka obkladového lomového kameňa SO 280, R1, 4. úsek obchvat BB Prefa Bytča Hrabové V rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1 boli na spevnenie brehov potoka Starohorka navrhnuté prefabrikované betónové panely s pohľadovou stranou obloženou lomovým kameňom. Použitý bol bkladový kameň hrúbky 3 - 5cm. 5 000 m2
Kamenný obklad priepustov potoka Rudlová, SO 283, R1, 4. úsek obchvat BB EUROVIA SK V rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, 4. úsek obchvat Banskej Bystrice boli na objekte SO283 realizované obklady betónových priepustov a dna koryta potoka Rudlová. Použitý bol obkladový kameň a dlažba. 270 m2
Kamenný obklad priepustov potoka SO 283, R1, 4. úsek obchvat BB EUROVIA Výpustné objekty a retenčná nádrž objektu SO 283 v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1, 4. obchvat BB boli riešené obložením lomovým kameňom. 190 m2
Murovací kameň rýchlostná cesta R1, 4. úsek obchvat Banskej Bystrice LEANINA Dodávka murovacieho kameňa pod mostné objekty na rýchlostnej ceste R1, 4. úsek obchvat Banskej Bystrice 1 700 m2

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN