Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie Gabionové konštrukcie Referencie Prírodný kameň Referencie Stavebná chémia
Č. Názov Objednávateľ Výmera (m3) Kategória Popis Foto
1 Úprava brehov potoka pri RD Ivánka pri Dunaji Súkromný investor 62 piktogram-protipovodnove-opatrenia.png, 2,0kB Cieľom investora bolo zabezpečiť pozemok proti erózii vodného toku najmä v prípade vyššej hladiny vody. Pri realizácii boli použité gabiony s dvojzákrutového pletiva plnené dunajskými valúnmi. gabion
2 Gabionový plot pri RD Lamač Súkromný investor 22 piktogram-ploty.png, 1,2kB Gabionový plot s výškou 2m a šírkou 0,5m bol realizovaný za účelom oddelenia pozemku investora od priľahlej cesty. Na realizáciu boli použité zvárané gabionové panely v kombinácii s výplňovým kameňom granodiorit. gabion
3 Oporný múrik pri RD Lamač Súkromný investor 18 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Prístupová cesta k pozemku investora bola dlhodobo ohrozovaná zosúvajúcim sa svahom pri nej. Riešenie poskytol oporný gabionový múrik do ktorého koruny bolo priamo integrované oplotenie pozemku. gabion
4 Terénne úpravy v obci Snežnica ALPINE Slovakia 1053,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB
piktogram-protipovodnove-opatrenia.png, 2,0kB
V rámci realizácie terénnych úprav v obci Snežnica boli realizované oporné gabionové múry ako ochrana a stabilizícia brehov miestneho potoka. gabion
5 Deponie Oberhaugstedt (Nemecko) GSB Gabionenbau 118,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Realizácia oporných gabionových múrov v päte skládky komunálneho odpadu v meste Oberhaugstädt v Nemecku. gabion
6 Inner City Center, Dunajská ulica Batislava BCI a.s. 31,2 piktogram-ploty.png, 1,2kB Voľne stojace gabionové solitéry dotvárajú atmosféru átria bytového domu InnerCityCenter na Dunajskej ulici v Bratislave. Ako výplň gabionov architekt vhodne zvolil dunajské valúny. gabion
7 Radweg Spehbach - Eschelbronn (Nemecko) GSB Gabionenbau 829 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci budovania cyklistického chodníka medzi obcami Spechbach a Eschelbronn v Nemecku boli realizoané tri samostatné oporné gabionové múry stabilizujúce strmý svah nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti chodníka. gabion
8 Viacúčelové ihrisko SOŠ hutnícke Podbrezová Železiarne Podbrezová 335,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Vyrovnanie terénu pre vybudovanie futbalového ihriska v areáli SOŠ hutníckeho v Podbrezovej si vyžiadalo budovanie výkopov aj zárezov, ktorých trvalá stabilita bola zaistená opornými gabionovými múrmi. gabion
9 Klinikum Düsseldorf (Nemecko) GSB Gabionenbau 57,06 piktogram-ploty.png, 1,2kB Vytvorenie architektonických elementov v átriu nového liečebného komplexu v Düsseldorfe pomocou gabionových konštrukcii. gabion
10 Bietegheim (Nemecko) GSB Gabionenbau 600 piktogram-protihlukove-steny.png, 1,9kB Za účelom oddelenia štátnej cesty a pozemkov na zástavbu rodinných domov boli realizované voľne stojace gabionové múry. Týmto sa dosiahlo zníženie hluku z priľahlej cesty a tak isto optické oddelenie obytnej zóny. gabion
11 Terénne úpravy v obci Pochabany TMG a.s. 362 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci terénnych úprav a stabilizácii miestnych komunikácii boli realizované 3 samostatné gabionové oporné múry. gabion
12 Heidelberg (Nemecko) GSB Gabionenbau 828 piktogram-protihlukove-steny.png, 1,9kB Pri výstavbe obytnej zóny bola realizovaná špeciálna protihluková gabionová stena systémom Silent+. Konštrukcia sa skladá z troch vrstiev rôznych materiálov, ktorých kombinácia výrazne pohlcuje a odráža zvuk prichádzajúci z priľahlej štátnej cesty. gabion
13 D1 Sverepec - Vrtižer Bögl  & Krýsl 270 piktogram-obklady.png, 1,2kB V rámci budovania diaľnice D1, úsek Sverepec - Vrtižer bol použitý gabionový obklad mostnej opory za účelom jej ochrany pri prípadnej povodni na rieke Váh. gabion
14 Gabionové ploty RD Marianka HB Reavis 47,65 piktogram-ploty.png, 1,2kB V rámci budovania rodinných domov v obci Marianka bolo realizované gabionové oplotenie pozemku. gabion
15 Protipožiarna gabionová klapka PPE Malženice 0,75 piktogram-obklady.png, 1,2kB V rámci realizácie paroplynovej elektrárne Malženice bol v prepojovej časti medzi dvoma záchytnými vaňami pod elektrotransformátormi zhotovený gabion, ktorý zabráni prenosu požiaru v prípade vznietenia oleja v jednej z nádrží.  
16 Záchytné parkovisko Jantárova ul. Bratislava EUROVIA 15 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Výškový rozdiel medzi novo vybudovaným parkoviskom a príjazdovou komunikáciou bol riešený stupňovitým gabionovým múrikom v ktorý bol prispôsobený na výsadbu popínavej zelene a trávy. gabion
17 Gabionový obklad pilótovej steny R1, Nitra - Selenec, SO222 TUBAU 798 piktogram-obklady.png, 1,2kB Gabionový obklad pilótovej steny. Kotvenie obkladu na základe návrhu a výrobno-technologickej dokumentácie vapracovanej firmou ROCK-Build. gabion
18 Vystužený múr Terramesh System, R1, Nitra - Selenec, SO 223 STRABAG 613 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB Zemné teleso rýchlostnej komunikácie R1 muselo byť v úseku blízkej zástavby stabilizované vystuženým gabionovým múrom Terramesh System. Do čela boli použité dva druhy výplňového kameňa v súlade s design mauálom GRANVIA CS. gabion
19 Oporný gabionový múr SSÚR Nitra, R1 Nitra - Selenec PSG International 1244,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Terénny rozdiel medzi pôvodným terénom a plochami Strediska Správy a Údržby Rýchlostnej cesty R1 v Nitre bol riešený oporný gabionový múr. gabion
20 Oporný gabionový múr R1, Nitra - Selenec, SO 202-01 STRABAG 459,1 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci výstavby mostného objektu SO202 na rýchlostnej ceste R1, 1. úsek Nitra - Selenec v križovatke Lehota bol realizovaný oporný gabionový múr. Použité boli gabiony z dvojzákrutového šesťhranného pletiva typ StrongFace. gabion
21 Gabionový obklad železobetónovej steny R1, Nitra - Selenec, SO202-01 STRABAG 384,68 piktogram-obklady.png, 1,2kB Gabionový obklad železobetónovej steny realizovaný na rýchlostnej ceste R1 v križovatke Lehota. Aby ostal zachovaný jednotný optický vzhľad gabionových múrov v križovatke Lehota, ktorá sú zhotovené z pletených dvojzákrutových gabionov bola na realizáciu obkladu použitá unikátna kombinácia zváranej a pletenej gabionovej konštrukcie. gabion
22 Rezidencia Bárdošova ulica Bratislava KONTI 45,2 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci terénnych úprav a budovania parkoviska sa investor rozhodol realizovať oporný gabionový múr. Múr bol realizovaný zo zváraných gabionov. Na plnenie bol použitý lomový kameň kremenec z lokality vzdialenej 150km od stavby. gabion
23 Oporný gabionový múr R1, Nitra - Selenec, SO 202-02 STRABAG 3289,9 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Opory mostného objektu SO202 na rýchlostnej ceste R1, 1. úsek Nitra - Selenec v križovatke Lehota boli realizované ako oporné gabionové múry. Použité boli gabiony z dvojzákrutového šesťhranného pletiva typ StrongFace. gabion
24 Gabionový obklad, R1, Beladice - Tekovské Nemce, SO 221 Keller 198,4 piktogram-obklady.png, 1,2kB Pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 bol architektom a projektantom navrhnutý gabionový obklad torkrétovej steny. Obklad bol realizovaný podľa design manuálu GRANVIA CS s použitím dvoch druhov výplňového kameňa. Na konštrukciu boli použité zvárané panely. gabion
25 Vystužený múr Terramesh System TESCO Myjava ZIPP 1651 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB Výškový rozdiel terénu pri výstavbe supermarketu TESCO Myjava bol riešený vybudovaním vystuženého gabionového múru Terramesh System. Priľahlé odťažené zvetrané vápencové bralo bolo sanované voči padaniu skál ochranným pletivom Steelgrid HR. gabion
26 Nizkoenergetické domy Koliba Bratislava HANT BA 37,5 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB Výškový rozdiel v predsadených vonkajších záhradkách je riešený vybudovaním piatich oporných gabionových múrikov, ktoré tvoria zároveň hranicu medzi jednotlivými záhradkami. Gabiony výborne zapadajú do architektúry celého objektu. gabion
27 Cyklistický chodník Bernolákovo STRABAG 36 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Stabilizácia svahu pod novobudovaným cyklistickým chodníkom pri meste bola riešená oporným gabionovým múrom.  
28 Železničný tunel Turecký Vrch SKANSKA 284 piktogram-protipovodnove-opatrenia.png, 2,0kB Pri regulácii miestnych potokov pri výstavbe severného portálu boli použité gabionové koše. Použité boli tzv. transportné gabiony. Jedná sa o technológiu pri ktorej sú gabiony vyrábané v kameňolome a na stavbu dodávané už ako hotové.  
29 Gabionové obklad pilótových stien, R1 Nitra - Selenec, SO220, 221 STRABAG 4418,88 piktogram-obklady.png, 1,2kB Pilótové steny stabilizujúce hlboký zárez rýchlostnej cesty R1 boli obložené predloženým gabionovým obkladom. Pri výstavbe bola použitá unikátna technológia kotvenia obkladu. Max. výška obkladu je 8,9m. gabion
30 Gabionové mostné krídla, R1 Beladice - Tekovské Nemce, SO 206, 215 EUROVIA 620 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Krídla mostných objektov SO 206, 215 v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1, 3. úsek Beladice - Tekovské Nemce boli riešené ako gabionové oporné múry. Do čela gabionov bola použité kombinácia dvoch druhov kameňa podľa design manuálu GRANVIA CS. gabion
31 Vystužený múr Terramesh System D1 Construction 196 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB Súčasťou prípravných prác na výstavbe tunela Višňové na diaľnice D1 bola stabilizácia prístupovej komunikácie k severnému portálu tunela. V tesnej blízkosti pôvodnej trafostanice bol terén stabilizovaný vystuženým gabionový múrom s výškou až 12m. gabion
32 Gabionový obklad R1, Beladice - Tekovské Nemce, SO 111 Eurovia Hradec Králové 691,2 piktogram-obklady.png, 1,2kB V rámci prekládky štátnej cesty v mieste výjazdu z rýchlostnej komunikácie R1 na Tekovské Nemce bol realizovaný gabionový obklad torkrétovej steny. Maximálna výška obkladu je 6,5m. gabion
33 Mostné krídlo, R1, Beladice - Tekovské Nemce, SO218 Destav 17,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Stabilizácia mostného krídla objektu SO218 na rýchlostnej ceste R1, 3. úsek Beladice - Tekovské Nemce gabionovým oporným múrom.  
34 Gabionové mostné krídlo, R1 Selenec - Beladice, SO 201-10 EUROVIA CS 152 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Stabilizácia mostného krídla objektu SO201-10 na rýchlostnej ceste R1, 2. úsek Selenec - Beladice gabionovým oporným múrom. gabion
35 Gabionové mostné krídla, R1 Nitra - Selenec, SO212 ZIPP 2903 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Mostný objekt SO 2012 nachádzajúci sa na výjazde k stredisku údržby SSUR rýchlostnej cesty R1 pri Selenci má všetky 4 krídla riešené ako oporné gravitačné gabionové múry. gabion
36 Oporný gabionový múr v areáli vinárskych závodov Topoľčianky Chateau Topoľčianky 149,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Pri modernizácii areálu vinárskych závodov Topoľčianky bolo nutné stabilizovať svah zasahujúci do spevnených plôch určených na skladovanie fliaš. Gabionový oporný múr výborne zapadol do prírodného vinárskeho preostredia. gabion
37 Rezidencia Bárdošova ulica Bratislava KONTI 13,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Sadové úpravy v areáli súkromnej rezidencie na Bárdošovej ulici v Bratislave boli čiastočne riešené opornými gabionovými múrikmi. gabion
38 Obytný súbor "Pod Vŕškami" Záhorská Bystrica Eurostav DS 646,07 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB Vystužené gabionové múry tvoria významný architektonický prvok obytného súboru. Architekt mal záujem podčiarknuť prírodný charakter gabionov ich kombináciou s popínavou vegetáciou. gabion
39 Gabionový obklad D1, SSUR Sverepec PROMTO 478,75 piktogram-obklady.png, 1,2kB Pilótová stena stabilizujúca zosuvný svah nachádzajúci sa na hranici areálu strediska údržby diaľnice D1 pri Sverepci bola obložená gabionovým obkladom, ktorým bol nahradený pôvodný masívnejší oporný múr.  gabion
40 RD Palisády Súkromný investor 147 piktogram-ploty.png, 1,2kB
piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB
Pri  rekonštrukcii obytnej rezidencie boli realizované členité gabionové oporné múry a oplotenie. V niektorých častiach bolo realizované gabionové oplotenie bez kamennej výplne slúžiace najmä ako podklad pre uchytenie popínavých rastlín. gabion
41 RD Dúbravka Bratislava Súkromný investor 11,25 piktogram-ploty.png, 1,2kB Pri stabilizácii prístupovej cesty k rodinnému domu bol realizovaný oporný gabionový múr.  
42 Kaufland Žiar nad Hronom VOD-Eko 171,75 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB V rámci terénnych úprav pri výstavbe obchodného domu bol realizovaný vystužený gabionový múr ktorý stabilizuje pristupovú cestu pre zásobovanie. gabion
43 Hotel Kaskády BAD 8,28 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový oporný múrik dotvára architektúru pri vstupe do wellnes hotela Kaskády.  
44 Oporné múry pri RD Slovenská Ľupča Súkromný investor 167 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Na stabilizáciu svahu pri rodinnom dome zvolil investor gabionové oporné múry, ktorými sa v pôvodnom svahu vytvorili samostatné terasy. gabion
45 Cyklistický chodník Servus Pontis Bratislava Rusovce Doprastav 114,2 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionové oporné múry lemujú cyklistický chodník prechádzajúci cez Rusovce pri Bratislave. Okrem vyrovnania výškového rozdielu medzi cyklistickým chodníkom a priľahlou cestou slúžia gabiony ako základ pre ukotvenie zábradlia. gabion
46 Dostavba liečebného pavilónu FN Nitra INPEK 130 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Suterénne časti nového liečebného pavilónu FN v Nitre sú chránené stupňovitým gabionovým múrom stabilizujúcim okolitý terén. Do gabionov bol použitý svetlý výplňový kameň čím sa potlačil ponurý pocit v priestoroch kam preniká menej svetla. gabion
47 Oporné gabionové múry R4 Košice - Milhosť SKANSKA 5059,25 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Za účelom minimalizácie trvalého záberu zamného telesa rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť boli realizované rozsiahle oporné gabionové múry.  gabion
48 Gabionové obklad objektu vážnice vo Vinárskych závodoch Topoľčianky Chateau Topoľčianky 14,8 piktogram-obklady.png, 1,2kB Pri rekonštrukcii areálu vinárskych závodov v Topoľčiankach bol na fasáde budovy vážnice (objekt v ktorom prebieha váženie hrozna počas vinobrania) realizovaný gabionový obklad. Konštrukcia výborne zapadá do vinírskeho prostredia. gabion
49 Oporný múrik pri predajni A-max Bratislava A-Max 11,25 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Výškový rozdiel medzi spevnená plocha pri vonkajšom parkovisku a chodníkom bol riešený oporným gabionovým múrikom. gabion
50 Oporný gabionový múrik, R1 obchvat Banskej Bystrice PEMAX 40 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový oporný múrik bol realizovaný v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, 4. úsek severný obchvat Banskej Bystrice.
51 Rekonštrukcia železnice Trančianska Teplá Bögl  & Krýsl 78 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci rekonštrukcie železnice pri Trenčianskej Teplej bolo krídlo mostného objektu stabilizované oporným gabionovým múrom. gabion
52 Nizkoenergetické domy Koliba Bratislava, II. etapa HANT BA 11,4 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB Výškový rozdiel v predsadených vonkajších záhradkách je riešený vybudovaním štyroch oporných gabionových múrikov, ktoré tvoria zároveň hranicu medzi jednotlivými záhradkami. Gabiony výborne zapadajú do architektúry celého objektu. gabion
53 Gabionový obklad betónového múru RD Kramáre Bratislava Súkromný investor 18,9 piktogram-obklady.png, 1,2kB Pred výstavbou rodinného domu na Kramároch v Bratislave potrboval investor vyriešiť problém so starým oporným múrom tvoriacim hranicu pozemku. Riešením bolo zosilenie múru novým ŽB múrom ktorý bol obložený gabionovým obkladom s hrúbkou iba 10cm. gabion
54 Gabionové múriky pri RD Trenčín Súkromný investor 27,9 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Výškové rozdiely v teréne pri rodinnom dome v Trenčíne sa majiteľ rozhodol riešiť gabionmi. Farba kameňa a spôsob jeho ukladania boli zvolené tak aby zapadli do architektúry domu. gabion
55 Semikron Vrbové KONTI 10 piktogram-ploty.png, 1,2kB Terasa jedálne pre zamestancov v areáli firmy je lemovaná voľne stojacim gabionovým múrikom. Gabionová konštrukcia v oddychovej zóne vytvára pocit prírodného prostredia.  
56 Gabionový plot a obklad RD Stupava Súkromný investor 44,8 piktogram-obklady.png, 1,2kB
piktogram-ploty.png, 1,2kB
Gabionový plot oddelil pozemok investora od priľahlej frekventovanej verejnej komunikácie. Gabiony boli taktiež použité na obklad železobetónovej steny pri bazéne.  gabion
57 Gabionový obklad oporných múrov R1 Šášovské Podhradie - Budča STRABAG 1323 piktogram-obklady.png, 1,2kB Pôvodný betónový obklad zárubných múrov na rýchlostnj ceste R1 pri Budči bol nahradený gabionovým obkladom. Pri realizácii bola použitá kombinácia troch rôznych druhov kameňa. gabion
58 Gabionový obklad fasády Digital Park Bratislava Office Park 68 piktogram-obklady.png, 1,2kB V rámci realizácie III. etapy výstavby administratívnej budovy Digital Park n Ensteinovej ulici v Bratislave bol realizovaný gabionový obklad fasády pri vjazde do garáží a gabion
59 Hornbach II Bratislava Lamač Doprastav 1298 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB
piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB
Pri výstavbe obchodného domu Hornbach II v Bratislave boli realizované dva samostané gabionové múry - vystužený gabionový múr viditeľný z cesty do Devínskej Novej Vsi a gravitačný múr z vnátornej časti areálu. gabion
60 Gabionový obklad pilótovej steny, R4 Košice - Milhosť, SO220 SKANSKA 683 piktogram-obklady.png, 1,2kB Realizácia gabionového obkladu pilótovej steny v rámci výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť. Gabionový obklad je viditeľný priamo z rýchlostnej cesty v smere na Maďarsko. gabion
61 Ignis Dekor Hlohovec Ignis Dekor 84 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Dokončenie terénnych úprav okolo predajne s dekoratívnymi predmetni v Hlohovce. Gabionové oporné múry vyriešili problém s nestabilným svahom susediacim priamo s parkoviskom pred obchodom. gabion
62 Vystužený gabionový múr distribučné centrum Kaufland Ilava, II. etapa ZIPP 522 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB Pri realizácii rozšírenia logistického a distribučného centra Kaufland v Ilave bol realizovaný vystužený gabionový múr, ktorý vyriešil terénne výškové rozdiely v rámci vonkajších komunikácii pred areálom. gabion
63 Obklad vodojemu Ostredok Martin COMBIN 69,8 piktogram-obklady.png, 1,2kB Po osadení vonkajšieho vodojemu bola jeho čelná strana viditeľná z blízkych rekreačných chát zakrytá gabionovým obkladom, čím sa úplne potlačil rušivý vplyv novej konštrukcie na okolité prírodné prostredie. gabion
64 Oporný múr pri RD Myjava Súkromný investor 67 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci rozšírenia pozemku investora bola nutné stabilizácia časti nestabilného svahu. Riešením bola realizácia oporného gabionového múru.  
65 Oporný múr pri ceste v obci Klastava COMBIN 53,25 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Stabilizácia zosuvného svahu pri miestnej komunikácii riešená oporným gabionovým múrom. gabion
66 Rozšírenie cintorína Mariánska ulica Prievidza STRABAG 151,65 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Rozšírenie cintorínu  v Prievidzi bolo navrhnuté v svahovitom pozemku, ktorý nevyhovoval na zamýšľaný účel. Riešením bolo rozdelenie pozemku na tri terasy pomocou troch samostatných gabionovým oporných múrikov. gabion
67 Gabionový plot pri RD Rajecké Teplice Súkromný investor 12,8 piktogram-ploty.png, 1,2kB Vonkajšie vstupné priestory do dvoch susedných rodinných domov v Rajeckých Tepliciach bolo riešená vytvorením nízkych gabionových plotov do výšky 1,5m nad terénom. V gabionovej konštrukcii sú osadené poštové schránky. gabion
68 Čadca – obchvat, preložka cesty I/11 ALPINE Slovakia spol. s.r.o. 207 piktogram-ploty.png, 1,2kB Realizácia dvoch samostatných oporných gabionových múrov tvoriacich oporu zemného telesa novej štátnej cesty. gabion
69 Malá vodná elektráreň Šalková Bielostav s.r.o. 1818 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne. gabion
70 D1 Fričovce - Svinia, SO 202, opora č. 1 STRABAG s.r.o. 216 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 202 pri opore č. 1 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem - gabion s integrovanou zmenou kotvou. gabion
71 D1 Fričovce - Svinia, SO 202, opora č. 5 STRABAG s.r.o. 750,4 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 202 pri opore č. 5 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem - gabion s integrovanou zemnou kotvou. gabion
72 RD Dolný Kubín Súkromný investor 182 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne. gabion
73 Transformátorová stanica Myjava Maccaferri 285 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne. gabion
74 Gabionový obklad RD Senec Súkromný investor 40 piktogram-obklady.png, 1,2kB Priečelie fasády rodinného domu a prekrytie oporného železobetónového múru sa investor rozhodol riešiť gabionovým obkladom. Pri realizácii boli použité zvárané gabionové siete spájané tesnými nerezovými klipmi. gabion
75 Volkswagen Bratislava, 4. brána, mostné krídla Pittel + Brausewetter 302 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci rozširovania areálu automobilky Volkswagen Bratislava boli krídla mostného objektu riešené ako gravitačné oporné múry. Investor vyžadoval najvyššiu kvalitu prác a striktné dodržiavanie technologickej disciplíny pri realizácii diela. gabion
76 D1 Fričovce - Svinia, SO 231 STRABAG s.r.o. 548 piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 231 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem - gabion s integrovanou zemnou kotvou. gabion
77 Panholec Pezinok ALPINE Slovakia 528 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Pri príprave územia pre neskoršiu výstavbu obytných domov vznikla potreba stabilizácie zemného telesa štátnej cesty. Riešením bolo vybudovanie oporného gravitačného múru, ktorý okrem svojej statickej funkcie plní aj funkciu architektonického elementu. gabion
78 BD Aurel Martin AI Invest s.r.o. 135 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Dva samostatné oporné gabionové múry vytvárajú lemovanie budúceho parkoviska pri bytovom dome Aurel v Martine. Investor zvolil gabionovú konštrukciu aj z architektonických a estetických dôvodov. gabion
79 MVE Šalková Doprastav a.s. 645 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Trvalá stabilizácia brehov záplavovej oblasti malej vodnej elektrárne Šalková. Z priestorových a manipulačných dôvodov bol gabionový oporný múr realizovaný technológiu prefabrikovaných gabionov - gabiony boli plnené kamenivom v špeciálnej vibračnej forme a na miesto zabudovania boli následne transportované žeriavom. gabion
80 D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek SMS a.s.. 170 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Stabilizácia mostných krídel objektu SO212 v rámci výstavby diaľnice D1 úsek Jánovce - Jablonov, II. úsek gabion
81 RD Hontianske Nemce Agrospol 427,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový oporný múr stabilizujúci obslužnú komunikáciu tvorí zároveň zadnú stenu prístrešku na parkovanie poľnohospodárskej techniky. gabion
82 RD Zamarovce GL Tech 172,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Stabilizácia svahu pri rodinnom dome v Zamarovciach opornýcm gabionovým múrom. gabion
83 Lamačská brána, mostné krídla Doprastav a.s. 107 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Pri výstavbe podchodu pre peších a cyklistov boli mostné krídla stabilizované gabionovým oporným múrom. Objekt je súčasťou rezidnečného a obchodného centra BORY v Bratislave.
84 RD Selce Súkromný investor 60 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Stabilizácia pozemku na brehu potoka pri RD Selce.
85 JUST Martin JPVK Sroz 60 piktogram-ploty.png, 1,2kB V rámci výstavby areálu obchodnej prevádzky JUST Martin bol realizovaný gabionový voľne stojaci múrik. gabion
86 SO 229 Bogl&Krýsl D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek Bogl&Krýsl 269,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový oporný múr zaisťujúci stabilitu svahu. Gabionový múr je pokračovaním betónového zárubného múru. gabion
87 Selec GL Tech 114 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Realizácia oporného gabionového múru pri miestnom kostole. gabion
88 RD Koliba Súkromný investor 400 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Vystužený gabionový múr TerrameshSystem bol realizovaný v svahovitom teréne za účelom prípravy pozemku pre stavbu rodinného domu. Maximálna výška gabionového múru bola 7m. gabion
89 Gabionový obklad polyfunkčné meststké centrum Zuckermadel Bratislava Zakládání staveb a.s. 54,9 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci výstavby polyfunkčného objektu Zuckermandel Bratislava bol realizovaný gabionový obklad v mieste pôvodného oporného betónového múru. gabion
90 Gabionový múr Volkswagen Bratislava, 4. brána, II. etapa Pittel + Brausewetter 27,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionová konštrukcia mostných krídel.
91 D1 Fričovce - Svinia, SO 210 - gabionové mostné krídla STRABAG s.r.o. 467 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionové mostné krídla priepustu pod diaľnicou. Gabionová konštrukcia bola vystužená geomrežami. Výška gabionovej konštrukcie dosahuje 9m. gabion
92 R2 Pstruša - Kriváň Doprastav a.s. 3580 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Realizácia vystužených gabionových múrov a vystužených svahov so vegetačným čelom tvoriacich teleso násypu rýchlostnej cesty R2. gabion
93 Bd Kivikko Bratislava Vinohrady YIT Reding a.s. 126 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Oporný gabionový múr realizovaný v rámci terénnych úprav pri bytovom dome Kivikko v Bratislave Vinohradoch. Okrem toho boli predzáhradky pred bytmi rozdelené gabionmi, ktoré slúžia zároveň ako kvetináče pre rastliny. gabion
94 Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, gabionový oporný múr SO 806-21 Doprastav a.s. 487 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový oporný múr realizovaný v rámci výstavby prístupovej cesty k tunelu na diaľnici D3. gabion
95 Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, gabionový oporný múr SO 811-21 Doprastav a.s. 28 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Mostné gabionové krídla.
96 West End Quadrant, Bratislava KONTI a.s. 6 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionové múriky v rámci terénnych úprav pozemku pri objekte West End Quadrant vBratislave Patrónke.
97 CK Kartago Tours, Banská Bystrica Kartago Tour a.s. 1,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionová konštrukcia použitá ako pult na pobočke cestovnej kancelárie. gabion
98 Bytový dom Zlatá Hôrka, Bratislava Kramáre Ecobau Group a.s. 22 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový oporný múr bol realizovaný za účelom stabilizácie svahu v mieste chodníka k vchodu do bytového domu.
99 Protipovodňové opatrenia Karlstein, Rakúsko Gebrüder Haider GmbH 93 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci protivodňových opatrení bol realizovaný oporný gabionový múr v rakúskom meste Karlstein an der Thaya v blízkosti českých hraníc gabion
100 Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, gabionový oporný múr SO 807-22 TuCon a.s. 705 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový oporný múr realizovaný v rámci výstavby prístupovej cesty k tunelu na diaľnici D3. gabion
101 Gabionový múr BILLA Žilina Vlčínce Martifer Slovakia s.r.o. 183 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB gabion
102 BD Marianka - gabionový obklad Súkromný investor 15 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Časť fasády rodinného domu bola obložená gabionovýcm obkladom s hrúbkou iba 15cm. Obklad bol mechanicky kotvený do nosnej steny. gabion
103 Rekonštrukcia železnice Púchov - Žilina, UČS 49-32-02, gabionový múr, TerrameshSystem ALPINE Slovakia spol. s.r.o. 530 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Teleso násypu rozšírenej a zmodernizovanej železničnej trate v úseku Púchov - Žilina bolo stabilizované vystuženým gabionovým múrom gabion
104 Kameňolom Maglovecj, oporný gabionový múr pri skádke kameňa IS Lom s.r.o. 64 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionová konštrukcia bola použitá za účelom zabránenia vysypávaniu nadrveného kameňa na priľahlú cestnú komunikáciu.
105 Kaufland Dúbravka, Bratislava ZIPP s.r.o. 64 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Časť svahu pri prístupovej ceste od zastávky MHD k novému obchodnému domu Kaufland v Bratislave Dúbravke bola stabilizovaná oporným gabionovým múrom. gabion
106 R2 obchvat Žiaru nad Hronom - gabionový obklad STRABAG s.r.o. 72 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový obklad bol použitý v nábehových častiach pilótovej steny v úseku napojenia rýchlostnej cesty R2 na rýchlostné cestu R1 pri Žiari nad Hronom. gabion
107 Schnellstrasse S10, Freistadt, Rakúsko - gabionový obklad HOCHTIEF Construction Austria GmbH & CO KG 127 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový obklad steny zo striekaného betónu bol použitý v mieste zjazdu z rýchlostnej cesty S10 pri meste Freistadt v Rakúsku. gabion
108 D1 Fričovce - Svinia, SO 227 - gabionový oporný múr STRABAG s.r.o. 526 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Stabilizícia päty pravostranného svahu pri diaľnici D1. gabion
109 D1 Fričovce - Svinia, SO 228 - gabionový oporný múr STRABAG s.r.o. 309 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Stabilizícia päty pravostranného svahu pri diaľnici D1. gabion
110 RD Nová Baňa Súkromný investor 100 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový oporný múr bol použitý za účelom vyrovnania svahovitého pozemku. gabion
111 DECATHLON Bory STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 170 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci terénnych úprav okolo bytového domu Kivikko v Bratislave boli realizované oporné gabionové múry a gabionové kvetináče. gabion
112 BD Kivikko BA II. etapa YIT Reding a.s. 115 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci terénnych úprav okolo bytového domu Kivikko v Bratislave boli realizované oporné gabionové múry a gabionové kvetináče. gabion
113 Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov II. úsek SO 211 - gabionový obklad EUROVIA CS a.s. 16,7 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Styky betónových lícnych prefabrikátov mostných opier boli vypĺňané gabionovým obkladom. Výška obkladu je 10,5 m. gabion
114 R2, Zvolen, východ - Pstruša Isolux Corsán 1800 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB V rámci budovania telesa rýchlostnej cesty boli realizované vystužené svahy s gabionovým a zeleným čelom. gabion
115 Obchvat Brezna, I. etapa ALPINE Slovakia spol. s.r.o. 4335 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Súčasťou cestného obchvatu mesta Brezno sú gabionové oporné múry a gabionové obklady. gabion
116 Vinársky domček Limbach Vinohradníctvo Pavelka a syn s.r.o. 6,5 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Fasáda vinárskeho domčeka s degustačnou miestnosťou bola obložená gabionovým obkladom, ktorý výborne zapadol do prostredia vinohradu. gabion
117 Cesta 1. triedy I 75 Senec - Sládkovičovo ALPINE Slovakia spol. s.r.o. 74,2 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionové oporné múry boli použité na výplň priestoru medzi stĺpmi protihlukovej steny. gabion
118 Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, SO 206 Doprastav a.s. 707 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Vystužený gabionový múr TerrameshSystem bol realizovaný za účelom vytvorenia mostného kožeľa objektu SO 206. Maximálna výška gabionového múru bola 7,5m gabion
119 Oporný múr pri ceste v Banskej Štiavnici COMBIN Banská Štiavnica a.s. 63 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Gabionový oporný múr bol realizovaný za účelom stabilizácie svahu pri ceste.
120 Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov II., Z3 - gabionový obklad EUROVIA CS a.s. 5871 piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB Vysoký zárez na diaľnici D1 bol po stabilizovaní kotvami a striekaným betónom obložený kotveným gabionovým obkladom. V najvyšších miestach dosahuje obklad výšku 28m gabion

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN