Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Prírodný kameň

Naša spoločnosť sa zaoberá ťažbou a spracovaním prírodného kameňa andezit od roku 2009. Ťažba prebieha v jedinečnom andezitovom lome v pohorí Javorie. Kameň z tohoto lomu vyniká vynikajúcou doskovitou odlučnosťou, krásnou hrdzavo-hnedou farbou a výnimočnými mechanickými a fyzikálnymi vlastnosťami.

Ťažbu realizujeme výlučne mechanicky bez použitia trhavín, čím si kameň zachováva vysokú kvalitu. Vyťažená hornina je premiestnená na blízky spracovávací dvor, kde sa kameň triedi na jednotlivé hrúbky a paletizuje. Časť kameňa ďalej spracovávame štiepaním a pílením na rôzne formáty (kocky, hranoly, obrubníky, remenienky atď.).

Kameň spĺňa najprísnejšie kritériá normy STN EN 13381-1 - Kameň na vodné stavby a taktiež Technologicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva Dopravy, Výstavby a Regionálneho Rozvoja (TKP MDVRR), časť 31 – Zvláštne zemné konštrukcie.

Foto galériaDesign by HIPOS  Coded by CERO DESIGN