Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie 2011

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Pancierová hala výrobná hala fa. Prenosil Lednické Rovne PRENOSIL Realizácie pancierovej podlahovej dosky a nadbetonávky stropov na paneloch SPIROLL v novej výrobnej hale firmy PRENOSIL v Lednických Rovniach. 1 400 m2

Referencie 2010

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Bezšpárová podlaha pri výrobnej linke Continental Púchov Realizácia bezšpárovej podlahovej dosky s povrchovou vrstvou Mastertop 210 Anviltop (BASF) technológiou wet-to-wet. 270 m2
Bezšpárová podlahová doska PD Mestečko V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu miešarne surovej gumy bola realizovaná bezšpárová podlaha s povrchovou vrstvou Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet. 450 m2
Podlahy a potery krytá plaváreň Banská Bystrica RANDA +R Pri rekonštrukcii krytej plavárni v Banskej Bystrici boli realizované podlahy a potery s nasledovným epoxidovým ochranným systémom. 570 m2
Śpeciálne ochranné epoxidové systémy PORR / ALPINE Realizácia špeciálnych ochranných epoxidových stierok a náterov v rámci technológie paroplynovej elektrárne Malženice. Použité boli ochranné systémy firmy SIKA. 740 m2

Referencie 2009

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Epoxidové stierky a nátery PORR / ALPINE Realizácia epoxidových a polyuretánových ochranných stierok a náterov v rámci výstavby paroplynovej elektrárne Malženice 2500 m2
Hladené betónové podlahy PORR / ALPINE Strojné hladenie povrchu betónových dosiek v rámci výstavby paroplynovej elektrárne Malženice 4 800 m2
Izolácia parkoviska bytového domu Devínska Nová Ves STRABAG pokládka izolačnej fólie proti úniku ropných látok na vonkajšom parkovisku 2700 m2
Oprava epoxidových podláh Štátne Hmotné Rezervy Realizácia plošných a lokálnych opráv epoxidových podláh v rámci skladov Štátnych Hmotných Rezerv, závod Slovenská Ľupča 350 m2
Oprava epoxidových stierok Levice Andritz Kufferath Oprava a obnova vrchných epoxidových stierok vo výrobnej hale. Pri realizácii boli kladené prísne požiadavky na hladkosť povrchu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom pri výrobe oceľovej tkaniny. 1200 m2
Úprava podlahy konfekčnej linky KMPU Continental Púchov V rámci modernizácie konfekčnej linky na výrobu autoplášťov bola realizovaná nová bezšpárová betónová podlaha Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet a vysokopevnostné epoxidové zálievky novej technológie. 360 m2
Úprava podlahy pri konfekčnom stroji Continental Púchov Realizácia novej bezšpárovej pancierovej podlahy s povrchovou úpravou Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet 320 m2
Vonkajšia plocha so vsypom Bučina DDD Zvolen Rekonštrukcia poškodenej vonkajšej plochy betónovou doskou s kurundovým vsypom a metličkovou úpravou 180 m2
Vonkajšie betónové plochy Bučina DDD Zvolen Realizácia cementobetónového krytu s protišmykovou metličkovou úpravou v areáli Bučina DDD Zvolen. 140 m2

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN