Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie 2011

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Pustovňa bratov Františkánov MV Stav Kamenný obklad betónovej konštrukcie objektu pustovne. Zámerom predstaviteľov rádu Františkánov a architekta bolo čo možno najviac začleniť objekt pustovne do okolitého prírodného prostredia a tým zdôrazniť spätosť človeka s prírodou. 370 m2
Riadkový obklad oporného múra SO 263, R1, 4. úsek obchvat BB TEXO Group Oporný betónový múr objektu SO263 na rýchlostnej ceste R1, 4. úsek obchvat Banskej Bystrice. Zámerom architekta bolo vyvolať dojem oporného múru z masívnych kamenných kvádrov. Riešením bol obklad betónového múra obkladom z píleného prírodného kameňa. 875 m2

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN