Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Do dnešného dňa sme zrealizovali
gabion_counter.png, 5,5kB
m3 gabionov

Oporné múry

Gravitačné oporné múry stáli na samom počiatku používania gabionových konštrukcii. V oblastiach, kde bol nedostatok iných stavebných materiálov boli prirodzenou voľbou, pretože na realizáciu stačil v podstate len samotný gabion a miestny zdroj kameňa. Dodnes sú oporné gravitačné múry ekonomickou alternatívou k železobetónovým oporným múrom.

Pri návrhu gabionových gravitačných múrov je potrebné vykonať geologický prieskum daného miesta, ktorý je nevyhnutným podkladom pre návrh konštrukcie – jej výšky, šírky, usporiadania a technológie realizácie.

Pri statickom návrhu a posúdení gabionového gravitačného múru je potrebné posúdiť nasledovné situácie:

mur1.png, 5,0kB
mur2.png, 3,5kB
mur3.png, 2,4kB
mur4.png, 3,1kB
mur5.png, 2,4kB
  • globálna stabilita svahu
  • únosnosť podložia pod gabionovým múrom
  • posunutie múru
  • preklopenie múru
  • vnútorná stabilita


Realizáciu gabionových oporných múrov vykonávame v súlade s Technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP ) Ministerstva Dopravy Výstavby a Regionálneho Rozvoja, časť 31 – Zvláštne zemné konštrukcie.

Foto galéria

gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN