Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Do dnešného dňa sme zrealizovali
gabion_counter.png, 5,5kB
m3 gabionov

Referencie - Oporné múry

Č. Názov Objednávateľ Výmera (m3) Kategória Popis Foto
1 Oporný múrik pri RD Lamač Súkromný investor 18 OP Prístupová cesta k pozemku investora bola dlhodobo ohrozovaná zosúvajúcim sa svahom pri nej. Riešenie poskytol oporný gabionový múrik do ktorého koruny bolo priamo integrované oplotenie pozemku. gabion
2 Terénne úpravy v obci Snežnica ALPINE Slovakia 1053,5 OP
OB
V rámci realizácie terénnych úprav v obci Snežnica boli realizované oporné gabionové múry ako ochrana a stabilizícia brehov miestneho potoka. gabion
3 Deponie Oberhaugstedt (Nemecko) GSB Gabionenbau 118,5 OP Realizácia oporných gabionových múrov v päte skládky komunálneho odpadu v meste Oberhaugstädt v Nemecku. gabion
4 Radweg Spehbach - Eschelbronn (Nemecko) GSB Gabionenbau 829 OP V rámci budovania cyklistického chodníka medzi obcami Spechbach a Eschelbronn v Nemecku boli realizoané tri samostatné oporné gabionové múry stabilizujúce strmý svah nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti chodníka. gabion
5 Viacúčelové ihrisko SOŠ hutnícke Podbrezová Železiarne Podbrezová 335,5 OP Vyrovnanie terénu pre vybudovanie futbalového ihriska v areáli SOŠ hutníckeho v Podbrezovej si vyžiadalo budovanie výkopov aj zárezov, ktorých trvalá stabilita bola zaistená opornými gabionovými múrmi. gabion
6 Terénne úpravy v obci Pochabany TMG a.s. 362 OP V rámci terénnych úprav a stabilizácii miestnych komunikácii boli realizované 3 samostatné gabionové oporné múry. gabion
7 Záchytné parkovisko Jantárova ul. Bratislava EUROVIA 15 OP Výškový rozdiel medzi novo vybudovaným parkoviskom a príjazdovou komunikáciou bol riešený stupňovitým gabionovým múrikom v ktorý bol prispôsobený na výsadbu popínavej zelene a trávy. gabion
8 Oporný gabionový múr SSÚR Nitra, R1 Nitra - Selenec PSG International 1244,5 OP Terénny rozdiel medzi pôvodným terénom a plochami Strediska Správy a Údržby Rýchlostnej cesty R1 v Nitre bol riešený oporný gabionový múr. gabion
9 Oporný gabionový múr R1, Nitra - Selenec, SO 202-01 STRABAG 459,1 OP V rámci výstavby mostného objektu SO202 na rýchlostnej ceste R1, 1. úsek Nitra - Selenec v križovatke Lehota bol realizovaný oporný gabionový múr. Použité boli gabiony z dvojzákrutového šesťhranného pletiva typ StrongFace. gabion
10 Rezidencia Bárdošova ulica Bratislava KONTI 45,2 OP V rámci terénnych úprav a budovania parkoviska sa investor rozhodol realizovať oporný gabionový múr. Múr bol realizovaný zo zváraných gabionov. Na plnenie bol použitý lomový kameň kremenec z lokality vzdialenej 150km od stavby. gabion
11 Oporný gabionový múr R1, Nitra - Selenec, SO 202-02 STRABAG 3289,9 OP Opory mostného objektu SO202 na rýchlostnej ceste R1, 1. úsek Nitra - Selenec v križovatke Lehota boli realizované ako oporné gabionové múry. Použité boli gabiony z dvojzákrutového šesťhranného pletiva typ StrongFace. gabion
12 Cyklistický chodník Bernolákovo STRABAG 36 OP Stabilizácia svahu pod novobudovaným cyklistickým chodníkom pri meste bola riešená oporným gabionovým múrom.  
13 Železničný tunel Turecký Vrch SKANSKA 284 OB Pri regulácii miestnych potokov pri výstavbe severného portálu boli použité gabionové koše. Použité boli tzv. transportné gabiony. Jedná sa o technológiu pri ktorej sú gabiony vyrábané v kameňolome a na stavbu dodávané už ako hotové.  
14 Gabionové mostné krídla, R1 Beladice - Tekovské Nemce, SO 206, 215 EUROVIA 620 OP Krídla mostných objektov SO 206, 215 v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1, 3. úsek Beladice - Tekovské Nemce boli riešené ako gabionové oporné múry. Do čela gabionov bola použité kombinácia dvoch druhov kameňa podľa design manuálu GRANVIA CS. gabion
15 Mostné krídlo, R1, Beladice - Tekovské Nemce, SO218 Destav 17,5 OP Stabilizácia mostného krídla objektu SO218 na rýchlostnej ceste R1, 3. úsek Beladice - Tekovské Nemce gabionovým oporným múrom.  
16 Gabionové mostné krídlo, R1 Selenec - Beladice, SO 201-10 EUROVIA CS 152 OP Stabilizácia mostného krídla objektu SO201-10 na rýchlostnej ceste R1, 2. úsek Selenec - Beladice gabionovým oporným múrom. gabion
17 Gabionové mostné krídla, R1 Nitra - Selenec, SO212 ZIPP 2903 OP Mostný objekt SO 2012 nachádzajúci sa na výjazde k stredisku údržby SSUR rýchlostnej cesty R1 pri Selenci má všetky 4 krídla riešené ako oporné gravitačné gabionové múry. gabion
18 Oporný gabionový múr v areáli vinárskych závodov Topoľčianky Chateau Topoľčianky 149,5 OP Pri modernizácii areálu vinárskych závodov Topoľčianky bolo nutné stabilizovať svah zasahujúci do spevnených plôch určených na skladovanie fliaš. Gabionový oporný múr výborne zapadol do prírodného vinárskeho preostredia. gabion
19 Rezidencia Bárdošova ulica Bratislava KONTI 13,5 OP Sadové úpravy v areáli súkromnej rezidencie na Bárdošovej ulici v Bratislave boli čiastočne riešené opornými gabionovými múrikmi. gabion
20 Hotel Kaskády BAD 8,28 OP Gabionový oporný múrik dotvára architektúru pri vstupe do wellnes hotela Kaskády.  
21 Oporné múry pri RD Slovenská Ľupča Súkromný investor 167 OP Na stabilizáciu svahu pri rodinnom dome zvolil investor gabionové oporné múry, ktorými sa v pôvodnom svahu vytvorili samostatné terasy. gabion
22 Cyklistický chodník Servus Pontis Bratislava Rusovce Doprastav 114,2 OP Gabionové oporné múry lemujú cyklistický chodník prechádzajúci cez Rusovce pri Bratislave. Okrem vyrovnania výškového rozdielu medzi cyklistickým chodníkom a priľahlou cestou slúžia gabiony ako základ pre ukotvenie zábradlia. gabion
23 Dostavba liečebného pavilónu FN Nitra INPEK 130 OP Suterénne časti nového liečebného pavilónu FN v Nitre sú chránené stupňovitým gabionovým múrom stabilizujúcim okolitý terén. Do gabionov bol použitý svetlý výplňový kameň čím sa potlačil ponurý pocit v priestoroch kam preniká menej svetla. gabion
24 Oporné gabionové múry R4 Košice - Milhosť SKANSKA 5059,25 OP Za účelom minimalizácie trvalého záberu zamného telesa rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť boli realizované rozsiahle oporné gabionové múry.  gabion
25 Oporný múrik pri predajni A-max Bratislava A-Max 11,25 OP Výškový rozdiel medzi spevnená plocha pri vonkajšom parkovisku a chodníkom bol riešený oporným gabionovým múrikom. gabion
26 Oporný gabionový múrik, R1 obchvat Banskej Bystrice PEMAX 40 OP Gabionový oporný múrik bol realizovaný v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, 4. úsek severný obchvat Banskej Bystrice.
27 Rekonštrukcia železnice Trančianska Teplá Bögl  & Krýsl 78 OP V rámci rekonštrukcie železnice pri Trenčianskej Teplej bolo krídlo mostného objektu stabilizované oporným gabionovým múrom. gabion
28 Gabionové múriky pri RD Trenčín Súkromný investor 27,9 OP Výškové rozdiely v teréne pri rodinnom dome v Trenčíne sa majiteľ rozhodol riešiť gabionmi. Farba kameňa a spôsob jeho ukladania boli zvolené tak aby zapadli do architektúry domu. gabion
29 Semikron Vrbové KONTI 10 PL Terasa jedálne pre zamestancov v areáli firmy je lemovaná voľne stojacim gabionovým múrikom. Gabionová konštrukcia v oddychovej zóne vytvára pocit prírodného prostredia.  
30 Hornbach II Bratislava Lamač Doprastav 1298 OP
VS
Pri výstavbe obchodného domu Hornbach II v Bratislave boli realizované dva samostané gabionové múry - vystužený gabionový múr viditeľný z cesty do Devínskej Novej Vsi a gravitačný múr z vnátornej časti areálu. gabion
31 Ignis Dekor Hlohovec Ignis Dekor 84 OP Dokončenie terénnych úprav okolo predajne s dekoratívnymi predmetni v Hlohovce. Gabionové oporné múry vyriešili problém s nestabilným svahom susediacim priamo s parkoviskom pred obchodom. gabion
32 Oporný múr pri RD Myjava Súkromný investor 67 OP V rámci rozšírenia pozemku investora bola nutné stabilizácia časti nestabilného svahu. Riešením bola realizácia oporného gabionového múru.  
33 Oporný múr pri ceste v obci Klastava COMBIN 53,25 OP Stabilizácia zosuvného svahu pri miestnej komunikácii riešená oporným gabionovým múrom. gabion
34 Rozšírenie cintorína Mariánska ulica Prievidza STRABAG 151,65 OP Rozšírenie cintorínu  v Prievidzi bolo navrhnuté v svahovitom pozemku, ktorý nevyhovoval na zamýšľaný účel. Riešením bolo rozdelenie pozemku na tri terasy pomocou troch samostatných gabionovým oporných múrikov. gabion
35 Čadca – obchvat, preložka cesty I/11 ALPINE Slovakia spol. s.r.o. 207 Realizácia dvoch samostatných oporných gabionových múrov tvoriacich oporu zemného telesa novej štátnej cesty. gabion
36 Malá vodná elektráreň Šalková Bielostav s.r.o. 1818 Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne. gabion
37 RD Dolný Kubín Súkromný investor 182 Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne. gabion
38 Transformátorová stanica Myjava Maccaferri 285 Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne. gabion
39 Volkswagen Bratislava, 4. brána, mostné krídla Pittel + Brausewetter 302 V rámci rozširovania areálu automobilky Volkswagen Bratislava boli krídla mostného objektu riešené ako gravitačné oporné múry. Investor vyžadoval najvyššiu kvalitu prác a striktné dodržiavanie technologickej disciplíny pri realizácii diela. gabion
40 Panholec Pezinok ALPINE Slovakia 528 Pri príprave územia pre neskoršiu výstavbu obytných domov vznikla potreba stabilizácie zemného telesa štátnej cesty. Riešením bolo vybudovanie oporného gravitačného múru, ktorý okrem svojej statickej funkcie plní aj funkciu architektonického elementu. gabion
41 BD Aurel Martin AI Invest s.r.o. 135 Dva samostatné oporné gabionové múry vytvárajú lemovanie budúceho parkoviska pri bytovom dome Aurel v Martine. Investor zvolil gabionovú konštrukciu aj z architektonických a estetických dôvodov. gabion
42 MVE Šalková Doprastav a.s. 645 Trvalá stabilizácia brehov záplavovej oblasti malej vodnej elektrárne Šalková. Z priestorových a manipulačných dôvodov bol gabionový oporný múr realizovaný technológiu prefabrikovaných gabionov - gabiony boli plnené kamenivom v špeciálnej vibračnej forme a na miesto zabudovania boli následne transportované žeriavom. gabion
43 D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek SMS a.s.. 170 Stabilizácia mostných krídel objektu SO212 v rámci výstavby diaľnice D1 úsek Jánovce - Jablonov, II. úsek gabion
44 RD Hontianske Nemce Agrospol 427,5 Gabionový oporný múr stabilizujúci obslužnú komunikáciu tvorí zároveň zadnú stenu prístrešku na parkovanie poľnohospodárskej techniky. gabion
45 RD Zamarovce GL Tech 172,5 Stabilizácia svahu pri rodinnom dome v Zamarovciach opornýcm gabionovým múrom. gabion
46 Lamačská brána, mostné krídla Doprastav a.s. 107 Pri výstavbe podchodu pre peších a cyklistov boli mostné krídla stabilizované gabionovým oporným múrom. Objekt je súčasťou rezidnečného a obchodného centra BORY v Bratislave.
47 RD Selce Súkromný investor 60 Stabilizácia pozemku na brehu potoka pri RD Selce.
48 SO 229 Bogl&Krýsl D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek Bogl&Krýsl 269,5 Gabionový oporný múr zaisťujúci stabilitu svahu. Gabionový múr je pokračovaním betónového zárubného múru. gabion
49 Gabionový obklad polyfunkčné meststké centrum Zuckermadel Bratislava Zakládání staveb a.s. 54,9 V rámci výstavby polyfunkčného objektu Zuckermandel Bratislava bol realizovaný gabionový obklad v mieste pôvodného oporného betónového múru. gabion
50 Gabionový múr Volkswagen Bratislava, 4. brána, II. etapa Pittel + Brausewetter 27,5 Gabionová konštrukcia mostných krídel.
51 Bd Kivikko Bratislava Vinohrady YIT Reding a.s. 126 Oporný gabionový múr realizovaný v rámci terénnych úprav pri bytovom dome Kivikko v Bratislave Vinohradoch. Okrem toho boli predzáhradky pred bytmi rozdelené gabionmi, ktoré slúžia zároveň ako kvetináče pre rastliny. gabion
52 Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, gabionový oporný múr SO 806-21 Doprastav a.s. 487 Gabionový oporný múr realizovaný v rámci výstavby prístupovej cesty k tunelu na diaľnici D3. gabion
53 Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, gabionový oporný múr SO 811-21 Doprastav a.s. 28 Mostné gabionové krídla.
54 Bytový dom Zlatá Hôrka, Bratislava Kramáre Ecobau Group a.s. 22 Gabionový oporný múr bol realizovaný za účelom stabilizácie svahu v mieste chodníka k vchodu do bytového domu.
55 Protipovodňové opatrenia Karlstein, Rakúsko Gebrüder Haider GmbH 93 V rámci protivodňových opatrení bol realizovaný oporný gabionový múr v rakúskom meste Karlstein an der Thaya v blízkosti českých hraníc gabion
56 Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, gabionový oporný múr SO 807-22 TuCon a.s. 705 Gabionový oporný múr realizovaný v rámci výstavby prístupovej cesty k tunelu na diaľnici D3. gabion
57 Gabionový múr BILLA Žilina Vlčínce Martifer Slovakia s.r.o. 183 gabion
58 Kaufland Dúbravka, Bratislava ZIPP s.r.o. 64 Časť svahu pri prístupovej ceste od zastávky MHD k novému obchodnému domu Kaufland v Bratislave Dúbravke bola stabilizovaná oporným gabionovým múrom. gabion
59 D1 Fričovce - Svinia, SO 227 - gabionový oporný múr STRABAG s.r.o. 526 Stabilizícia päty pravostranného svahu pri diaľnici D1. gabion
60 D1 Fričovce - Svinia, SO 228 - gabionový oporný múr STRABAG s.r.o. 309 Stabilizícia päty pravostranného svahu pri diaľnici D1. gabion
61 RD Nová Baňa Súkromný investor 100 Gabionový oporný múr bol použitý za účelom vyrovnania svahovitého pozemku. gabion
101 DECATHLON Bory STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 170 V rámci terénnych úprav okolo bytového domu Kivikko v Bratislave boli realizované oporné gabionové múry a gabionové kvetináče. gabion
102 BD Kivikko BA II. etapa YIT Reding a.s. 115 V rámci terénnych úprav okolo bytového domu Kivikko v Bratislave boli realizované oporné gabionové múry a gabionové kvetináče. gabion
103 Obchvat Brezna, I. etapa ALPINE Slovakia spol. s.r.o. 4335 Súčasťou cestného obchvatu mesta Brezno sú gabionové oporné múry a gabionové obklady. gabion
104 Cesta 1. triedy I 75 Senec - Sládkovičovo ALPINE Slovakia spol. s.r.o. 74,2 Gabionové oporné múry boli použité na výplň priestoru medzi stĺpmi protihlukovej steny. gabion
105 Oporný múr pri ceste v Banskej Štiavnici COMBIN Banská Štiavnica a.s. 63 Gabionový oporný múr bol realizovaný za účelom stabilizácie svahu pri ceste.


Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN