Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie - Ochrana brehov

Č. Názov Objednávateľ Výmera (m3) Kategória Popis Foto
1 Úprava brehov potoka pri RD Ivánka pri Dunaji Súkromný investor 62 OB Cieľom investora bolo zabezpečiť pozemok proti erózii vodného toku najmä v prípade vyššej hladiny vody. Pri realizácii boli použité gabiony s dvojzákrutového pletiva plnené dunajskými valúnmi. gabion
2 Terénne úpravy v obci Snežnica ALPINE Slovakia 1053,5 OP
OB
V rámci realizácie terénnych úprav v obci Snežnica boli realizované oporné gabionové múry ako ochrana a stabilizícia brehov miestneho potoka. gabion
3 Železničný tunel Turecký Vrch SKANSKA 284 OB Pri regulácii miestnych potokov pri výstavbe severného portálu boli použité gabionové koše. Použité boli tzv. transportné gabiony. Jedná sa o technológiu pri ktorej sú gabiony vyrábané v kameňolome a na stavbu dodávané už ako hotové.  

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN