Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Obchodné údaje:

IČO: 44 037 783
DIČ: 2022576182
IČ DPH: SK 2022576182

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18384/S


Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4011402468/7500
IBAN: SK10 7500 0000 0040 1140 2468
SWIFT: CEKOSKBX

Dr.-Ing. Andrej Tosecký konateľ spoločnosti
Mobil: +421 (0)911 655 660
Email: rockbuild@rockbuild.sk

Ing. Tomáš Barto konateľ spoločnosti
Mobil: +421 (0)911 655 663
Email: rockbuild@rockbuild.sk

Mgr. Roman Bretz obchodný riaditeľ
Mobil: +421 (0)948 655 669
Email: rockbuild@rockbuild.sk

Ing. Karol Strelec ekonomický riaditeľ
Mobil: +421 (0)948 331 355
Email: strelec@rockbuild.sk

Ing. Michal Gromada výkonný riaditeľ
Mobil: +421 (0)948 767 169
Email: rockbuild@rockbuild.sk

Ing. Michal Vašík Obchodný zástupca - GABIONY
Mobil: +421 (0) 948 302 243
Email: rockbuild@rockbuild.sk

Marián Guriš príprava stavieb
vedúci výrobného strediska ZAJEŽOVÁ
Mobil: +421 (0) 911 655 661
Email: rockbuild@rockbuild.sk

Jana Bartová hlavná ekonómka
Mobil: +421 (0) 911 655 664
Email: rockbuild@rockbuild.sk

Sídlo spoločnosti:

ROCK-Build s.r.o.
Majerská cesta 3
974 01 Banská Bystrica
GPS: 48°44'12.82''N, 19°10'41.93''E

Tel/Fax: +421 (0)48 415 73 50
Email: rockbuild@rockbuild.sk

Technická kancelária:

Antolská 4/3721
851 07 Bratislava
GPS: 48°6'11.36''N, 17°6'56.94''E


Pozrite si rockbuild na väčšej mape

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN