VápenecPopis:

Vápenec je sedimentárna (usadená) hornina, ktorá sa vyskytuje veľmi hojne. Jeho zloženie a tým aj vlastnosti bývajú veľmi premenlivé. Nie všetky vápence sú vhodné do gabionov – musia spĺňať požiadavky na mrazuvzdornosť, nasiakavosť a pevnosť. Úlomky vápenca bývajú zle hranené a jednotlivé kusy mávajú oválny tvar. Farba je veľmi rozmanitá, často sa v nich vyskytujú rôznePoužitie:

Vzhľadom k oválnemu tvaru a zlej hranenosti, sa kompaktné ukladané gabionové čelo z vápencov vytvára pomerne ťažko. Tento tvar je však výhodný na realizáciu tzv. “sypaných gabionov” pri ktorých sa do celého gabionu vrátane čela používa menšia frakcia (obvykle 63/90, 63/125 a pod.), ktorá je do gabionov ukladaná mechanicky sypaním bez ručného dorovnávania čela.Ťažobné lokality:

celé územie Slovenska