Granodiorit (žula)Popis:

Získava sa ťažbou v povrchových lomoch za použitia odstrelu. Kameň je spracovávaný na jednotlivé frakcie drvením v čeľusťových alebo odrazových drvičoch. V zdravom granodiorite prevláda šedá farba, často sa však vyskytuje s intrúziami limonitu čo mu dáva hrdzavo hnedú farbu.Použitie:

Granodiorit je kvalitná hornina s vysokou mechanickou odolnosťou spĺňajúca požiadavky na mrazuvzdornosť, pevnosť v tlaku a nasiakavosť.Čelo gabionu sa vytvorí suchým murovaním z väčších kusov kameniva, vo vnútri gabionového telesa sa kombinujú väčšie aj menšie frakcie. Je taktiež možné vytvoriť z granodioritu iba čelnú časť a do vnútra použiť inú lokálne dostupnejšiu vhodnú horninu.Ťažobné lokality:

Okolie Bratislavy, obmedzene v okolí Žiliny a Kraľovian