Andezit – Typ 2Popis:

V niektorých prípadoch vytvára andezitová láva vrstevnaté ložiská v ktorých je hornina uložená do vrstiev s premenlivou hrúbkou – rádovo od 1cm do 30cm. Pri ťažbe sa hornina v líniách diskontinuity štiepi na samostatné platne. Aby sa tieto platne neporušili je vhodné ťažiť ich bez použitia odstrelu.Použitie:

S platňovitých úlomkov andezitu sa dá kladením jednotlivých kusov na seba vytvárať veľmi estetické a stabilné čelo gabionovej konštrukcie s minimálnou medzerovitosťou. V skladbe čela je možné kombinovať tenšie aj hrubšie úlomky kameňa. Pri kladení vytvára kameň v čele gabionu horizontálnu štruktúru.Ťažobné lokality:

Oblasť Prievidze, zvolenský kraj