Riečne valúnyPopis:

Jedná sa o riečny ťažený kameň, ktorý vznikol omieľaním valúnov splavených riečnym prúdom z horských oblastí. Na plnenie do gabionov je vhodná triedená frakcia s veľkosťou zrna nad 63mm. Tým, že kameň pochádza z rôznych zdrojov jeho farebnosť je veľmi premenlivá.Použitie:

Tento druh kameniva nie je hranený a preto z neho nie je možné vytvárať gabionové čelo klasickým spôsobom suchého murovania. Sypný uhol je menší ako pri ostrohrannom drvenom lomovom kameni. Aj z tohoto dôvodu odporúčame používať tento druh kameňa do gabionových konštrukcii s menšou výškou (do 3m)Ťažobné lokality:

Podunajská nížina, obmedzene horný tok Váhu a podtatranský región