Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie 2010

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Izolácia priesakov vody Lučenec Istroenergo Group Izolácia priesakov vody betónovej konštrukcie v rámci výstavby elektárne v Lučenci 50 bm
Śpeciálne ochranné epoxidové systémy PORR / ALPINE Realizácia špeciálnych ochranných epoxidových stierok a náterov v rámci technológie paroplynovej elektrárne Malženice. Použité boli ochranné systémy firmy SIKA. 740 m2

Referencie 2009

Názov projektu Objednávateľ Popis Výmera Dokumentácia
Injektáž betónových konštrukcii US Steel Košice THERMOSTAV Vysokotlaková injektáž priesakov betónových konštrukcii v rámci rozvodného kanála taviacej pece. Použitie injektážnych zmesí na báze epoxidov a polyuretánu (BASF) 260 bm
Injektáže betónových konštrukcii špičková elektráreň Panické Dravce THERMOSTAV Realizácie injektáží priesakov vody rozvodného kanála a priľahlých betónových konštrukcii. Použitie epoxidových a polyuretánových injektážnych zmesí + hydroizolačných stierok (BASF) 370 bm
Izolácia parkoviska bytového domu Devínska Nová Ves STRABAG pokládka izolačnej fólie proti úniku ropných látok na vonkajšom parkovisku 2700 m2
Priesaky betónových konštrukcii krytá plaváreň Banská Bystrica Randa +R Realizácia hydroizolačných stierok a injektáží betónových konštrukcii pri rekonštrukcii krytej plavárne v Banskej Bystrici. 25 bm

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN