Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie - Gabionové oplotenia

Č. Názov Objednávateľ Výmera (m3) Kategória Popis Foto
1 Gabionový plot pri RD Lamač Súkromný investor 22 PL Gabionový plot s výškou 2m a šírkou 0,5m bol realizovaný za účelom oddelenia pozemku investora od priľahlej cesty. Na realizáciu boli použité zvárané gabionové panely v kombinácii s výplňovým kameňom granodiorit. gabion
2 Inner City Center, Dunajská ulica Batislava BCI a.s. 31,2 PL Voľne stojace gabionové solitéry dotvárajú atmosféru átria bytového domu InnerCityCenter na Dunajskej ulici v Bratislave. Ako výplň gabionov architekt vhodne zvolil dunajské valúny. gabion
3 Klinikum Düsseldorf (Nemecko) GSB Gabionenbau 57,06 PL Vytvorenie architektonických elementov v átriu nového liečebného komplexu v Düsseldorfe pomocou gabionových konštrukcii. gabion
4 Gabionové ploty RD Marianka HB Reavis 47,65 PL V rámci budovania rodinných domov v obci Marianka bolo realizované gabionové oplotenie pozemku. gabion
5 RD Palisády Súkromný investor 147 PL
VS
Pri  rekonštrukcii obytnej rezidencie boli realizované členité gabionové oporné múry a oplotenie. V niektorých častiach bolo realizované gabionové oplotenie bez kamennej výplne slúžiace najmä ako podklad pre uchytenie popínavých rastlín. gabion
6 RD Dúbravka Bratislava Súkromný investor 11,25 PL Pri stabilizácii prístupovej cesty k rodinnému domu bol realizovaný oporný gabionový múr.  
7 Semikron Vrbové KONTI 10 PL Terasa jedálne pre zamestancov v areáli firmy je lemovaná voľne stojacim gabionovým múrikom. Gabionová konštrukcia v oddychovej zóne vytvára pocit prírodného prostredia.  
8 Gabionový plot a obklad RD Stupava Súkromný investor 44,8 OK
PL
Gabionový plot oddelil pozemok investora od priľahlej frekventovanej verejnej komunikácie. Gabiony boli taktiež použité na obklad železobetónovej steny pri bazéne.  gabion
9 Gabionový plot pri RD Rajecké Teplice Súkromný investor 12,8 PL Vonkajšie vstupné priestory do dvoch susedných rodinných domov v Rajeckých Tepliciach bolo riešená vytvorením nízkych gabionových plotov do výšky 1,5m nad terénom. V gabionovej konštrukcii sú osadené poštové schránky. gabion
10 JUST Martin JPVK Sroz 60 V rámci výstavby areálu obchodnej prevádzky JUST Martin bol realizovaný gabionový voľne stojaci múrik. gabion
11 Kameňolom Maglovecj, oporný gabionový múr pri skádke kameňa IS Lom s.r.o. 64 Gabionová konštrukcia bola použitá za účelom zabránenia vysypávaniu nadrveného kameňa na priľahlú cestnú komunikáciu.
12 West End Quadrant, Bratislava KONTI a.s. 6 Gabionové múriky v rámci terénnych úprav pozemku pri objekte West End Quadrant vBratislave Patrónke.
13 CK Kartago Tours, Banská Bystrica Kartago Tour a.s. 1,5 Gabionová konštrukcia použitá ako pult na pobočke cestovnej kancelárie. gabion

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN