Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Do dnešného dňa sme zrealizovali
gabion_counter.png, 5,5kB
m3 gabionov

Gabionové obklady

Pochmúrna šedá betónová stena môže byť rozjasnená hrou farieb prírodného kameňa použitím gabionového obkladu. Gabionový obklad je mechanicky kotvený do podpornej nosnej konštrukcie, čo v porovnaní s klasickým kamenným obkladom, kedy sa jednotlivé kusy kameňa lepia na betónový povrch, má obrovskú výhodu v jeho takpovediac nezničiteľnosti vplyvom počasia, vody, mrazu a vetra.

Hrúbka gabionového obkladu je voliteľná od 10cm do 50cm s prihliadnutím na možnosti nosnej konštrukcie do ktorej je gabionový obklad prichytávaný a na druhy výplňového kameňa a samotnej gabionovej konštrukcie.

Naše systémy konštrukcie gabionových panelov, výstužných priečok a kotevných elementov umožňujú realizáciu gabionového obkladu až do výšky 10m.

Foto galéria

gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady
gabionové obklady

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN