Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Referencie - Gabionové obklady

Č. Názov Objednávateľ Výmera (m3) Kategória Popis Foto
1 D1 Sverepec - Vrtižer Bögl  & Krýsl 270 OK V rámci budovania diaľnice D1, úsek Sverepec - Vrtižer bol použitý gabionový obklad mostnej opory za účelom jej ochrany pri prípadnej povodni na rieke Váh. gabion
2 Protipožiarna gabionová klapka PPE Malženice 0,75 OK V rámci realizácie paroplynovej elektrárne Malženice bol v prepojovej časti medzi dvoma záchytnými vaňami pod elektrotransformátormi zhotovený gabion, ktorý zabráni prenosu požiaru v prípade vznietenia oleja v jednej z nádrží.  
3 Gabionový obklad pilótovej steny R1, Nitra - Selenec, SO222 TUBAU 798 OK Gabionový obklad pilótovej steny. Kotvenie obkladu na základe návrhu a výrobno-technologickej dokumentácie vapracovanej firmou ROCK-Build. gabion
4 Gabionový obklad železobetónovej steny R1, Nitra - Selenec, SO202-01 STRABAG 384,68 OK Gabionový obklad železobetónovej steny realizovaný na rýchlostnej ceste R1 v križovatke Lehota. Aby ostal zachovaný jednotný optický vzhľad gabionových múrov v križovatke Lehota, ktorá sú zhotovené z pletených dvojzákrutových gabionov bola na realizáciu obkladu použitá unikátna kombinácia zváranej a pletenej gabionovej konštrukcie. gabion
5 Gabionový obklad, R1, Beladice - Tekovské Nemce, SO 221 Keller 198,4 OK Pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 bol architektom a projektantom navrhnutý gabionový obklad torkrétovej steny. Obklad bol realizovaný podľa design manuálu GRANVIA CS s použitím dvoch druhov výplňového kameňa. Na konštrukciu boli použité zvárané panely. gabion
6 Gabionové obklad pilótových stien, R1 Nitra - Selenec, SO220, 221 STRABAG 4418,88 OK Pilótové steny stabilizujúce hlboký zárez rýchlostnej cesty R1 boli obložené predloženým gabionovým obkladom. Pri výstavbe bola použitá unikátna technológia kotvenia obkladu. Max. výška obkladu je 8,9m. gabion
7 Gabionový obklad R1, Beladice - Tekovské Nemce, SO 111 Eurovia Hradec Králové 691,2 OK V rámci prekládky štátnej cesty v mieste výjazdu z rýchlostnej komunikácie R1 na Tekovské Nemce bol realizovaný gabionový obklad torkrétovej steny. Maximálna výška obkladu je 6,5m. gabion
8 Gabionový obklad D1, SSUR Sverepec PROMTO 478,75 OK Pilótová stena stabilizujúca zosuvný svah nachádzajúci sa na hranici areálu strediska údržby diaľnice D1 pri Sverepci bola obložená gabionovým obkladom, ktorým bol nahradený pôvodný masívnejší oporný múr.  gabion
9 Gabionové obklad objektu vážnice vo Vinárskych závodoch Topoľčianky Chateau Topoľčianky 14,8 OK Pri rekonštrukcii areálu vinárskych závodov v Topoľčiankach bol na fasáde budovy vážnice (objekt v ktorom prebieha váženie hrozna počas vinobrania) realizovaný gabionový obklad. Konštrukcia výborne zapadá do vinírskeho prostredia. gabion
10 Gabionový obklad betónového múru RD Kramáre Bratislava Súkromný investor 18,9 OK Pred výstavbou rodinného domu na Kramároch v Bratislave potrboval investor vyriešiť problém so starým oporným múrom tvoriacim hranicu pozemku. Riešením bolo zosilenie múru novým ŽB múrom ktorý bol obložený gabionovým obkladom s hrúbkou iba 10cm. gabion
11 Gabionový plot a obklad RD Stupava Súkromný investor 44,8 OK
PL
Gabionový plot oddelil pozemok investora od priľahlej frekventovanej verejnej komunikácie. Gabiony boli taktiež použité na obklad železobetónovej steny pri bazéne.  gabion
12 Gabionový obklad oporných múrov R1 Šášovské Podhradie - Budča STRABAG 1323 OK Pôvodný betónový obklad zárubných múrov na rýchlostnj ceste R1 pri Budči bol nahradený gabionovým obkladom. Pri realizácii bola použitá kombinácia troch rôznych druhov kameňa. gabion
13 Gabionový obklad fasády Digital Park Bratislava Office Park 68 OK V rámci realizácie III. etapy výstavby administratívnej budovy Digital Park n Ensteinovej ulici v Bratislave bol realizovaný gabionový obklad fasády pri vjazde do garáží a gabion
14 Gabionový obklad pilótovej steny, R4 Košice - Milhosť, SO220 SKANSKA 683 OK Realizácia gabionového obkladu pilótovej steny v rámci výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť. Gabionový obklad je viditeľný priamo z rýchlostnej cesty v smere na Maďarsko. gabion
15 Obklad vodojemu Ostredok Martin COMBIN 69,8 OK Po osadení vonkajšieho vodojemu bola jeho čelná strana viditeľná z blízkych rekreačných chát zakrytá gabionovým obkladom, čím sa úplne potlačil rušivý vplyv novej konštrukcie na okolité prírodné prostredie. gabion
16 Gabionový obklad RD Senec Súkromný investor 40 Priečelie fasády rodinného domu a prekrytie oporného železobetónového múru sa investor rozhodol riešiť gabionovým obkladom. Pri realizácii boli použité zvárané gabionové siete spájané tesnými nerezovými klipmi. gabion
17 RD Koliba Súkromný investor 400 Vystužený gabionový múr TerrameshSystem bol realizovaný v svahovitom teréne za účelom prípravy pozemku pre stavbu rodinného domu. Maximálna výška gabionového múru bola 7m. gabion
18 BD Marianka - gabionový obklad Súkromný investor 15 Časť fasády rodinného domu bola obložená gabionovýcm obkladom s hrúbkou iba 15cm. Obklad bol mechanicky kotvený do nosnej steny. gabion
19 R2 obchvat Žiaru nad Hronom - gabionový obklad STRABAG s.r.o. 72 Gabionový obklad bol použitý v nábehových častiach pilótovej steny v úseku napojenia rýchlostnej cesty R2 na rýchlostné cestu R1 pri Žiari nad Hronom. gabion
20 Schnellstrasse S10, Freistadt, Rakúsko - gabionový obklad HOCHTIEF Construction Austria GmbH & CO KG 127 Gabionový obklad steny zo striekaného betónu bol použitý v mieste zjazdu z rýchlostnej cesty S10 pri meste Freistadt v Rakúsku. gabion
21 Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov II. úsek SO 211 - gabionový obklad EUROVIA CS a.s. 16,7 Styky betónových lícnych prefabrikátov mostných opier boli vypĺňané gabionovým obkladom. Výška obkladu je 10,5 m. gabion
22 Obchvat Brezna, I. etapa ALPINE Slovakia spol. s.r.o. 4335 Súčasťou cestného obchvatu mesta Brezno sú gabionové oporné múry a gabionové obklady. gabion
23 Vinársky domček Limbach Vinohradníctvo Pavelka a syn s.r.o. 6,5 Fasáda vinárskeho domčeka s degustačnou miestnosťou bola obložená gabionovým obkladom, ktorý výborne zapadol do prostredia vinohradu. gabion
24 Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov II., Z3 - gabionový obklad EUROVIA CS a.s. 5871 Vysoký zárez na diaľnici D1 bol po stabilizovaní kotvami a striekaným betónom obložený kotveným gabionovým obkladom. V najvyšších miestach dosahuje obklad výšku 28m gabion

 


Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN